About the Journal

"Sanoatda raqamli texnologiyalar" ilmiy-texnik jurnali ochiq jurnal hisoblanib, mazkur jurnalning vazifasi ilm-fan taraqqiyotining modellashuvi, ta'limning yutuqlari va istiqbollarini, dolzarb muammolari va ularning yechimlarini, shuningdek, ishlab-chiqarish va ta'limning modernizatsiyalashuvi bosqichini yoritib borishdir. "Sanoatda raqamli texnologiyalar" ilmiy-texnik jurnalining maqsadi belgilangan soha mutaxassislar va olimlarning tadqiqotlari va innovatsiyalari to'g'risidagi nashrlarini jamoatchilikka xabardor qilish, yosh avlodning fan va ta'lim sohasidagi qiziqishlarini oshirish va ilmiy konsepsiyalarini bayon etishdir.

ISSN - 3030-3214

Current Issue

Vol. 3 No. 01 (2024): Sanoatda raqamli texnologiyalar
Published: 2024-03-19

Konch-metallurgiya va ishlab chiqarish sanoati

View All Issues