ENERGETIK OBYEKTLARDA IKKILAMCHI ENERGIYA MANBALARI VA RESURSLARINING ISSIQLIK-TEXNIK TAHLILI

Authors

  • S.M. Xujakulov Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti
  • Z.E. Pardayev Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti

Keywords:

ikkilamchi energiya resurslari, gradirnya, kondensator, gidrokarbonatlar, qattiq zarrachalar, organik yoqilg‘i.

Abstract

Maqolada sanoat korxonalarida, xususan energetik obyektlarda ikkilamchi energiya resurslarini paydo bo‘lishi va uning potensialidan foydalanish imkoniyatlari bo‘yicha olib borilgan ilmiy izlanishlar natijalari o‘rganib chiqilgan hamda sanoat sohalarida paydo bo‘ladigan ikkilamchi energiya resurslarining turlari tahlil qilingan, foydalanish imkoniyatlari baholangan.

References

Hojiyev Sh.T., Berdiyarov B.T. Sulfidli rux boyitmasini Qaynar Qatlam pechida kuydirish jarayonida silikatlar va ferritlar hosil bo‘lishining oldini olish chora-tadbirlari/ “Fan va Texnika taraqqiyotida intellektual yoshlarning o‘rni” nomli Respublika ilmiy anjumanining ma’ruzalar to‘plami, I qism/ Toshkent: ToshDTU, aprel, 2015. 171 – 174 b.

Sh.T. Khojiev, M.N. Nurmatov. Methods of Using Secondary Energy Resources in Industry. //International Journal of Academic and Applied Research (IJAAR). Vol. 5 Issue 4, April - 2021, Pages: 87-96 www.ijeais.org/ijaar

R. Dashkin, E. Muftakhov. Utilization of low-potential secondary energy resources at oil pumping station. //Liquid and gaseous energy resources. June 2022, Vol 2, Issue 1 pp 38-43. DOI

https://vuzlit.com/633902/teplovye_elektrostantsii.

H. Li, R.Zhang, Md. Apel Mahmud c, Branislav Hredzak d A novel coordinated optimization strategy for high utilization of renewable energy sources and reduction of coal costs and emissions in hybrid hydro-thermal-wind power systems. //Applied Energy 320 (2022) 119019.

Le Lei, Xiaowei Liu, Huakun Wang, Yue Zou, Yishu Xu, Minghou Xu. Performance analysis of a novel mode using solar energy to recycle and reuse water vapor from flue gas of coal-fired power station. //Energy Conversion and Management 276 (2023) 116537

Ting Zhang, Yuze Ma, Yunna Wu, Liqi Yi. Optimization configuration and application value assessment modeling of hybrid energy storage in the new power system with multi-flexible resources coupling. //Journal of Energy Storage 62 (2023) 106876.

Xuanang Lei, Yujun Lin, Qiufan Yang, Jianyu Zhou, Xia Chen, Jinyu Wen. Research on coordinated control of renewable-energy-based Heat-Power station system. //Applied Energy 324 (2022) 119736. https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2022.119736

Снежкин, Ю.Ф. Применение теплонасосных технологий в энергетике / Ю.Ф. Снежкин, В.С. Шаврин, Д.М. Чалаев, Р.А. Шапарь // Экотехнологии и ресурсосбережение. – 2008. – № 3. – С. 11–15.

Клименко, В.Н. Некоторые особенности применения парокомпрессионных тепловых насосов для утилизации сбросной теплоты отопительных котлов / В.Н. Клименко // Промышленная теплотехника. – 2011. – Т. 33, № 5. – С. 42–48.

Downloads

Published

2023-12-16

How to Cite

Xujakulov , S., & Pardayev , Z. (2023). ENERGETIK OBYEKTLARDA IKKILAMCHI ENERGIYA MANBALARI VA RESURSLARINING ISSIQLIK-TEXNIK TAHLILI. Muqobil Energetika, 1(10), 79–83. Retrieved from https://ojs.qmii.uz/index.php/ae/article/view/550